Privacy- en cookiebeleid voor Kristof De Jaegher

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 16/03/2022.

Kristof De Jaegher, gevestigd aan Keibergstraat 15, 8480 Ichtegem, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact info:
Keibergstraat 15
8480 Ichtegem, België
Tel. 059 27 86 28
info@kristofdejaegher.be

Personal data processed by Kristof De Jaegher

Kristof De Jaegher verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van het soort gegevens dat door ons wordt verwerkt:

 • Voor – en achternaam
 • Telefoon nummer
 • E-mail adres
 • IP adres
 • Locatiegegevens, beperkt tot uw regio (zoals land) voor analytische doeleinden
 • Gegevens over uw surfgedrag op deze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Verwerkingsdoeleinden van persoonsgegevens

Kristof De Jaegher verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren.
 • Kristof De Jaegher analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Automatische besluitvorming

Kristof De Jaegher neemt niet op basis van geautomatiseerde besluitvorming besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar mensen bij betrokken zijn.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Kristof De Jaegher bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gegevens verstrekt via contactformulieren: deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, omdat ze noodzakelijk zijn voor de interne verantwoording van onze diensten en het mogelijk maken om onze diensten uit te voeren.
 • Gegevens verstrekt via cookies / voor analytische doeleinden: deze gegevens worden anoniem verzameld en bewaard gedurende de levensduur van de cookie. Analytische gegevens (zoals: Google Analytics) worden voor onbepaalde tijd opgeslagen, omdat ze worden gebruikt in statistische vergelijkingen / rapporten over verschillende periodes.

Gegevens delen met derden

Kristof De Jaegher deelt uw persoonsgegevens alleen met Google Analytics. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wissen.
 • Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kristof De Jaegher.
 • U hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben, naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kristofdejaegher.be. * Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en paspoortnummer zwart. Dit is om uw privacy te beschermen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek en kunnen u doorverwijzen naar onze websitebouwer.
 • Kristof De Jaegher wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende instantie, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is mogelijk via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Kristof De Jaegher neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kristofdejaegher.be.

Wat zijn cookies?

Zoals gebruikelijk bij bijna alle professionele websites, maakt deze site gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die naar uw computer worden gedownload om uw online browse-ervaring te verbeteren. Op deze pagina wordt beschreven welke informatie ze verzamelen, hoe we die gebruiken en waarom we deze cookies soms moeten opslaan. Wij geven ook aan hoe u kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen. Dit kan echter de functionaliteit van bepaalde elementen van de site verminderen of “breken”.

Hoe worden cookies gebruikt?

Wij gebruiken cookies om verschillende redenen die hieronder worden beschreven. Helaas zijn er in de meeste gevallen geen standaardopties om cookies uit te schakelen zonder de functionaliteit en functies die ze aan deze website toevoegen volledig uit te schakelen. Het is aan te raden alle cookies te laten staan als u niet zeker weet of u ze nodig hebt of niet, voor het geval ze worden gebruikt om een dienst te verlenen die u gebruikt.

Cookies uitschakelen

U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen (raadpleeg de Help-functie van uw browser voor meer informatie). Wij wijzen u erop dat het uitschakelen van cookies gevolgen heeft voor de functionaliteit van deze en veel andere websites die u bezoekt. Als u cookies uitschakelt, worden bepaalde functies van deze site gewoonlijk uitgeschakeld. Het is daarom aan te raden cookies niet uit te schakelen.

revoke consent

De door ons gebruikte cookies

Cookies van derden

In sommige speciale gevallen gebruiken wij ook cookies van vertrouwde derde partijen. In het volgende gedeelte wordt beschreven welke cookies van derden u via deze site kunt tegenkomen.

 • Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een van de meest voorkomende en vertrouwde analyseoplossingen op het web, die ons helpt te begrijpen hoe u de site gebruikt en hoe we uw ervaring kunnen verbeteren. Deze cookies kunnen zaken bijhouden zoals de tijd die u op de site doorbrengt en de pagina’s die u bezoekt.
 • Analyses van derden worden gebruikt om het gebruik van deze site te volgen en te meten, zodat wij aantrekkelijke inhoud kunnen blijven produceren. Deze cookies kunnen zaken bijhouden zoals de tijd die u op de site doorbrengt en de pagina’s die u bezoekt.

Aanpassingen

Indien de inhoud van dit beleid wordt gewijzigd, zal de aanvullende informatie hier worden gepubliceerd.